Driftsendringer på Panorama Hotell & Resort på Sotra

Marstein Eiendom har nylig inngått en langtidsavtale med det private helseforetaket WeCare Omsorg. Avtalen innebærer at helseforetaket skal disponere store deler av hotellbygget. Den største salen, samt tilhørende fasiliteter holdes utenom, det samme gjelder rorbusuitene nede ved sjøen og Marstein Fyr. Utearealene og havnen vil også fortsatt være tilgjengelig som før.

Som resten av turistnæringen har Panorama Hotell & Resort lagt bak seg et tøft år med svært redusert drift som følge av tiltakene mot Covid-19 og nedstengningen av samfunnet både i Norge og internasjonalt. 1. mars fylte Panorama 10 år, en begivenhet vi gjerne skulle ha markert med en skikkelig feiring, men i stedet er hotellet stengt.

- Før pandemien traff oss, var det stor optimisme i virksomheten, med rekordhøye ordrebøker og utsikter til at det endelig skulle bli god økonomi igjen etter et tiår preget av finanskrise, oljekrise og overkapasitet på hotellmarkedet i Bergen. Slik ble det som kjent ikke, men vi er veldig takknemlig for alle som kom på norgesferie i sommer, alle som har ønsket oss vel og heiet på oss, sier hotellsjef William Bernhardsen.

- Vi må ikke minst rette en stor takk til våre fantastiske ansatte som virkelig har gjort alt for å bidra positivt, til tross for usikker jobbfremtid og alt som følger med det. Mange av dem har nå vært mer eller mindre sammenhengende permittert i et år, og flere har også måttet slutte som følge av krisen, forteller han.

Med dette som bakteppe, og fortsatt stor usikkerhet rundt når hotellet vil kunne se noe som ligner normalt hotellmarked igjen, var det nødvendig å se på alle muligheter som kunne sikre så mange arbeidsplasser som mulig, og sikre videre drift av det flotte anlegget som er bygget opp her vest i havgapet.

I januar ble Marstein Eiendomsselskap kontaktet av helseforetaket WeCare Omsorg. De var interessert i å kjøpe tjenester fra hotellet til sin virksomhet, og mente at eiendommen og bygningsmassen med sin beliggenhet var unikt egnet til formålet. WeCare Omsorg ønsket oppstart i mai, og det har derfor vært jobbet intensivt med å få på plass en avtale. Avtalen ble signert i midten av februar.

Ny driftsmodell 
Den nye avtalen vil gjøre at hotelldriften i sin nåværende form ikke kan opprettholdes, og det kreves naturligvis endringer, nye tanker og strategier. Det pågår prosesser med å forme den nye driftsmodellen.

Avtalen er i første omgang på 5 år. Den sikrer noen av arbeidsplassene i Panorama Hotell og Resort, og flere ansatte kan tas tilbake fra permisjon. Dessverre medfører den også noe overtallighet, bl.a. innen administrasjonen, serverings- og møtevertfunksjonen.
- Dette synes vi er veldig trist, men samtidig er det nok også godt for enkelte som har vært veldig lenge permittert å få en avklaring, og kunne søke nye utfordringer. Vi har mange utrolig flinke medarbeidere, så her bør arbeidsgivere i regionen se muligheter, sier Bernhardsen.

Selv om noen arbeidsplasser forsvinner, vil det også bli skapt en rekke nye kompetansearbeidsplasser innen helse. WeCare Omsorg er allerede i gang med rekruttering av disse.

Fakta WeCare Omsorg:
• WeCare Omsorg er et norsk helse-og omsorgs firma, startet opp av gründerne Cathrine Seim og Hilde Helland.
• Foretaket leverer kvalitative tjenester innenfor psykisk helse på oppdrag for det offentlige.
• WeCare Omsorg har HELFO godkjenning på Panorama innenfor spesialisthelsetjenesten med områdene behandling for voksne over 18 år innen angst, depresjoner, traume, alderspsykiatri, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser og komplekse traumer.
• WeCare Omsorg sitt hovedkontor holder til på Skullerud Park i Oslo.

Fakta Panorama Hotell og Resort:
• Driftsselskapet «Panorama Konferansehotell» startet opp hotelldrift 1. mars 2011 etter en omfattende renovering av gamle Marstein Fjordhotell.
• Hotellet har en kapasitet på 57 hotellrom, 8 rorbusuiter og 11 rom på Marstein Fyr (leieavtale)
• I 2015 endret driftsselskapet navn til Panorama Hotell & Resort som en del av økende satsing mot enkeltreisende i privatmarkedet samt omfattende supplement av nye fasiliteter blant annet rorbusuiter, bryggeanlegg og velværeavdeling.