Hotellets nye marina ligger ca 100 meter fra hotelldøren og gjør det enkelt for ankomst med båter. Med dypvannskai kan også større båter legge til. 

PRISER FOR Å LEGGE TIL

Opp til 35 fot: kr 200,- 
Over 35 fot: kr 350,- 

Gjelder per døgn inkludert landstrøm og tilgang på ferskvann.